77.080.20

77.080.20
77.080.20 - Сталі
ГОСТ 801-78 - Сталь подшипниковая. Технические условия. - Взамен ГОСТ 801-60
ГОСТ 5632-72 - Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. - Взамен ГОСТ 5632-61 (в части марок 15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ заменен ГОСТ 20072-74)
ГОСТ 5949-75 - Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования. - Взамен ГОСТ 5949-61, ГОСТ 10500-63, кроме теплоустойчивой стали
ГОСТ 10160-75 - Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия. - Взамен ГОСТ 10160-62
ГОСТ 10994-74 - Сплавы прецизионные. Марки. - Взамен ГОСТ 10994-64
ГОСТ 12346-78 (ИСО 439:1982, ИСО 4829-1-86) - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния. - Взамен ГОСТ 12346-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12347-77 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора. - Взамен ГОСТ 12347-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12349-83 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама. - Взамен ГОСТ 12349-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12350-78 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома. - Взамен ГОСТ 12350-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12352-81 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля. - Взамен ГОСТ 12352-66 в части разд. 2, 3
ГОСТ 12353-78 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта. - Взамен ГОСТ 12353-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12354-81 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена. - Взамен ГОСТ 12354-66 в части разд. 2-4
ГОСТ 12355-78 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди. - Взамен ГОСТ 12355-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12356-81 - Стали легированные и высоколегированные. Метод определения титана. - Взамен ГОСТ 12356-66 в части разд. 2-6
ГОСТ 12357-84 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия. - Взамен ГОСТ 12357-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) - Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота. - Взамен ГОСТ 12359-81
ГОСТ 12360-82 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора. - Взамен ГОСТ 12360-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12362-79 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия. - Взамен ГОСТ 12362-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12363-79 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения селена. - Взамен ГОСТ 12363-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12364-84 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения церия. - Взамен ГОСТ 12364-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12365-84 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония. - Взамен ГОСТ 12365-66, кроме общих указаний
ГОСТ 12766.3-90 - Сплавы калиброванные прецизионные с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия. - Взамен ГОСТ 12766.3-77
ГОСТ 17051-82 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения тантала. - Взамен ГОСТ 17051-71
ГОСТ 17745-90 - Стали и сплавы. Методы определения газов. - Взамен ГОСТ 17745-72
ГОСТ 18895-97 - Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа. - Взамен ГОСТ 18895-81
ГОСТ 20072-74 - Сталь теплоустойчивая. Технические условия. - Взамен ГОСТ 10500-63 в части теплоустойчивой стали и ГОСТ 5632-72 в части марок 15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ
ГОСТ 21022-75 - Сталь хромистая для прецизионных подшипников. Технические условия
ГОСТ 28033-89 - Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа
ГОСТ 29117-91 - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения висмута
ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 - Сталь вуглецева звичайної якості. Марки — На заміну ДСТУ 2651-94
ДСТУ 3995-2000 (ISO 9441:1988) - Сталь. Метод визначення ніобію
ДСТУ ГОСТ 12344:2005 - Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю (ГОСТ 12344-2003, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12344-88)
ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) - Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення сірки (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935‑89), IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12345-88)
ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629-82) - Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца (ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82), IDT)
ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (ISO 4942:1998, ISO 9647:1989) - Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію (ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12351-81)
ДСТУ ГОСТ 12358:2004 - Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення миш'яку (ГОСТ 12358-2002, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12358-82)
ДСТУ ГОСТ 12361:2004 - Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення ніобію (ГОСТ 12361-2002, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12361-82)
ДСТУ EN 10020:2007 - Сталі. Визначення й класифікація (EN 10020:2000, IDT) — На заміну ДСТУ EN 10020-2002
ДСТУ EN 10027-1:2004 - Сталь. Системи позначення. Частина 1. Назви сталі. Основні символи (EN 10027-1:1992, IDT)
ДСТУ EN 10027-2:2004 - Сталь. Системи позначення. Частина 2. Система нумерації (EN 10027-2:1992, IDT)
ДСТУ EN 10177-2002 - Сталі. Визначення кальцію. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 10177:1989, IDT)
ДСТУ EN 10178-2002 - Сталі. Визначення ніобію. Спектрофотометричний метод (EN 10178:1989, IDT)
ДСТУ EN 10179-2003 - Сталь. Визначення азоту. Спектрофотометричний метод (EN 10179:1989, IDT)
ДСТУ EN 10181-2002 - Сталь. Визначення свинцю. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 10181:1989, IDT)
ДСТУ EN 10200-2003 - Сталь. Визначення бору. Спектрофотометричний метод (EN 10200:1991, IDT)
ДСТУ EN 10269:2005/ГОСТ ЕН 10269:2007 - Сталі та нікелеві сплави для кріпильних виробів із заданими властивостями за високих та (або) низьких температур. Технічні умови (EN 10269:1999, IDT) — Вперше (за заміною позначення ДСТУ EN 10269:2005 на ДСТУ EN 10269:2005/ГОСТ ЕН 10269:2007)
ДСТУ EN 29658-2002 - Сталь. Визначення алюмінію. Метод полуменевої атомноабсорбційної спектрометрії (EN 29658:1991, IDT)
ДСТУ ISO 404:2008 - Сталь і вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання (ISO 404:1992, IDT)
ДСТУ-П ISO/TR 4830-4:2010 - Сталь. Визначення низького вмісту вуглецю. Частина 4. Кулонометричний метод після спалювання (ISO/TR 4830/IV:1978, IDT)
ДСТУ ISO 4945:2008 - Сталь. Визначення азоту спектрофотометричним методом (ISO 4945:1977, IDT)
ДСТУ ISO 10278:2005 - Сталь. Визначення марганцю методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивнозв'язаною плазмою (ISO 10278:1995, IDT)
ДСТУ ISO 10698:2010 - Сталь. Визначення сурми методом електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 10698:1994, IDT)
ДСТУ ISO 11653:2010 - Сталь. Визначення високого вмісту кобальту методом потенціометричного титрування після відділення іонообміном елементів, що заважають (ISO 11653:1997, IDT)
ДСТУ-П ISO/TS 13899-1:2010 - Сталь. Визначення молібдену, ніобію та вольфраму в легованій сталі методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. Частина 1. Визначення молібдену (ISO/TS 13899-1:2004, IDT)
ДСТУ ISO 13899-2:2010 - Сталь. Визначення молібдену, ніобію та вольфраму в легованій сталі методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. Частина 2. Визначення ніобію (ISO 13899-2:2005, IDT)
ДСТУ-П ISO/TS 13899-3:2010 - Сталь. Визначення молібдену, ніобію та вольфраму в легованій сталі методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. Частина 3. Визначення вольфраму (ISO/TS 13899-3:2005, IDT)
ДСТУ ISO 14250:2010 - Сталь. Металографічна характеристика дуплексного розміру зерна та його розподіл (ISO 14250:2000, IDT)
ДСТУ ISO/TR 15349-1:2005 - Сталь нелегована. Визначення низького вмісту вуглецю. Частина 1. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в електричній печі опору (з виділенням піку) (ISO/TR 15349-1:1998, IDT)
ДСТУ ISO 15349-2:2004 - Сталь нелегована. Визначення низького вмісту вуглецю. Частина 2. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (з попереднім нагріванням) (ISO 15349-2:1999, IDT)
ДСТУ-П ISO/TR 15349-3:2010 - Сталь нелегована. Визначення низького вмісту вуглецю. Частина 3. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в електричній печі опору (з попереднім нагріванням) (ISO/TR 15349-3:1998, IDT)
ДСТУ-П ISO/TR 17055:2010 - Сталь. Визначення кремнію методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ISO/TR 17055:2002, IDT)
—————
розділ 77.080 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "77.080.20" в других словарях:

 • § 080-081. ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ — § 80. Пишутся слитно сложные имена прилагательные: Образованные от слитно пишущихся сложных имён существительных, например: водопроводный (водопровод), земледельческий (земледелец, земледелие), новосибирский (Новосибирск). Образованные из… …   Правила русского правописания

 • 080 — P (Upper Case) (Internet » ASCII Character Codes) …   Abbreviations dictionary

 • 71.080 — Органические химические вещества 71.080.01 Органические химические вещества в целом 71.080.10 Алифатические углеводороды 71.080.15 Ароматические углеводороды 71.080.20 Галогензамещенные углеводороды 71.080.30 Органические азотные соединения… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 71.080 — Органические химические вещества 71.080.01 Органические химические вещества в целом 71.080.10 Алифатические углеводороды 71.080.15 Ароматические углеводороды 71.080.20 Галогензамещенные углеводороды 71.080.30 Органические азотные соединения… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 71.080 — Органічні хімічні речовини 71.080.01 Органічні хімічні речовини взагалі 71.080.10 Аліфатичні вуглеводні 71.080.15 Ароматичні вуглеводні 71.080.20 Галогензаміщені вуглеводні 71.080.30 Органічні азотні сполуки 71.080.40 Органічні кислоти …   Покажчик національних стандартів

 • 25.080 — Металлорежущие станки 25.080.01 Металлорежущие станки в целом 25.080.10 Токарные станки 25.080.20 Расточные и фрезерные станки 25.080.25 Строгальные станки 25.080.30 Протяжные станки 25.080.40 Сверлильные станки …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 25.080 — Металлорежущие станки 25.080.01 Металлорежущие станки в целом 25.080.10 Токарные станки 25.080.20 Расточные и фрезерные станки 25.080.25 Строгальные станки 25.080.30 Протяжные станки 25.080.40 Сверлильные станки 25.080.50 Шлифовальные и… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 25.080 — Металообробчі верстати 25.080.01 Металообробчі верстати взагалі 25.080.10 Токарні верстати 25.080.20 Розточувальні та фрезерувальні верстати 25.080.25 Стругальні верстати 25.080.30 Протягувальні верстати 25.080.40 Свердлильні верстати …   Покажчик національних стандартів

 • 59.080 — Изделия текстильной промышленности 59.080.01 Текстиль в целом 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильные изделия 59.080.40 Ткани с покрытием 59.080.50 Веревки 59.080.60 Текстильные покрытия для полов …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 59.080 — Изделия текстильной промышленности 59.080.01 Текстиль в целом 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильные изделия 59.080.40 Ткани с покрытием 59.080.50 Веревки 59.080.60 Текстильные покрытия для полов 59.080.70 Геотекстиль …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 59.080 — Вироби текстильної промисловості ГОСТ 5679 91 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия. Взамен ГОСТ 5679 85 59.080.01 Текстиль взагалі 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильні полотна 59.080.40 Тканини з покривом 59.0 …   Покажчик національних стандартів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»